ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
DOWNLOAD
Download BrochureDownload Summary

Hile Auto d.o.o. Vam nudi registraciju vozila na najbrži i najpovoljniji način.

REGISTRACIJA VOZILA – KORAK PO KORAK

Kupljeno vozilo (novo ili rabljeno) vlasnik dovozi u stanicu za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: STP).

Prilikom registracije vozila, STP će osim tehničkog pregleda vozila obaviti i administrativne pripremne radnje.

Da bi STP obavila sve pripremne radnje prije konačne registracije vozila, vlasnik mora:
predočiti dokaz o vlasništvu vozila (račun, ovjereni kupoprodajni ugovor, carinsku deklaraciju i sl.);
platiti propisane obveze:
polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti,
godišnje naknade za registraciju vozila (putarine, takse)
posjedovati dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ovjerenoj od STP-a na zapisniku o prethodno obavljenom redovnom tehničkom pregledu vozila.
osobnu iskaznicu.

Nakon svih obavljenih radnji u STP, vlasnika vozila se upućuje sa popunjenom dokumentacijom u nadležnu Policijsku upravu/postaju, koja će provesti postupak provjere svih unesenih podataka, a potom izvršiti izdavanje i ovjeru prometne dokumentacije, stiker naljepnice i registarskih pločica, čime se postupak registracije vozila smatra okončanim.

NAPOMENA:
Policu obveznog osiguranja koja je jedan od preduvjeta za uredno obavljanje registracije moguće je ugovoriti:
na STP na kojem obavljamo registraciju ili
na bilo kojem prodajnom mjestu osiguratelja

© Copyright 2019